czwartek, 4 lutego 2010

STOP teorii dominacji
MOżNA RAZEM SPAć w ŁóżKU, BAWIć SIę, PRZECIąGAć, SZARPAć, KARMIć PSA PRZED NAszym OBIADEM. BąDźMY PEWNI, NASZ PIES NIE JEST ALFą. UCZMY GO, A WYROśNIE NA FANTASTYCZNEGO TOWARZYSZA WSPóLNYCH ZABAW I SPACERóW